Home

Civilekonom universitet

Civilekonom, 240 hp - Linköpings universite

De tio vanligaste frågorna. Här har vi samlat de vanligaste frågorna förbundet får från blivande ekonomstudenter och från studenter som läser ekonomi. 1. Vem får kalla sig civilekonom? Titeln civilekonom är oskyddad och det innebär att vem som helst kan kalla sig civilekonom. Däremot är praxis på arbetsmarknaden att den som uppfyller. Sveriges ekonom- och civilekonomprogram. Det är drygt 25 av lärosätena i Sverige som tillsammans erbjuder mer än 100 ekonomprogram med olika inriktningar. De flesta av lärosätena erbjuder dessutom fristående kurser, så att du fritt själv kan välja de kurser du är intresserad av för att få en examen. Dessutom har Malmö universitet, Chalmers och KTH. På Antagning.se gör du en anmälan till utbildningar på Sveriges högskolor och universitet. Antagning.se samlar allt på ett ställe för din väg vidare

Schiller International University. Bli expert på ekonomisk teori och politik och bygg din karriär inom internationell ekonomi, regering eller näringsliv genom att skapa... Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen) Distans. 3 år Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Telefonväxel 031-786 00 00. Besöksadress Universitetsplatsen 1. Org. nummer: 202100-3153. Våra kanaler facebook; twitter; linkedin; youtube; instagram; Genvägar Studentportalen (Extern länk) Medarbetarportalen (Extern länk) Universitetsbiblioteket (Extern länk) Jobba hos oss . Press och media . Om webbplatsen.

Jönköping University. Hälsohögskolan. Högskolan för lärande och kommunikation. Jönköping International Business School. Tekniska Högskolan. Jönköping University Enterprise; Högskoleservice. Breddad rekrytering. Internationalisering. Press. Besök JU. Jobba på Jönköping University. Sponsring; Kontakt; Om webbplatsen. Ingångar. Alumner; Biblioteket; Student; Intranä Örebro universitet är ett expansivt lärosäte vars utbildning och forskning präglas av modernitet och kvalitet och rankas högt bland världens universitet! På www.oru.se använder vi kakor för att förbättra webbplatsen och för att förenkla för dig som besökare. Kakor är små textfiler med information som skickas från vår webbsida till din enhet. Kakorna innehåller aldrig. 4 år (heltid) Starttid. Hösttermin 2021. Programmet ger dig en bredd som civilekonom med inriktning mot att leda och utveckla verksamheter med inslag av tjänster. De särskilda kurser som ingår i programmet är beteendevetenskap, tjänstedesign och tjänstemarknadsföring. Du kan göra praktik och/eller plugga utomlands, vilket ger dig goda erfarenheter

Civilekonomprogrammet - om utbildningen på universitet. Civilekonomprogrammet är en universitetsutbildning som omfattar 4 års heltidsstudier. De två första åren ger breda kunskaper inom företagsekonomi och nationalekonomi och berör även områdena juridik och statistik Civilekonomprogrammet omfattar fyra års studier och ger dig en bred grundutbildning inom ekonomi med affärstänkande, en god förmåga att analysera och att lösa relaterade problem. Som student finns även möjlighet att fördjupa dig inom flera inriktningar. Att studera till civilekonom vid Karlstads universitet är en investering för framtiden Titeln civilekonom är inte skyddad enligt lag så alla som har en examen med ekonomi som huvudämne från universitet eller högskola kan kalla sig civilekonom. Civilekonomexamen är däremot skyddad så endast de som har examen från ett civilekonomprogram kan säga att de har civilekonomexamen. Vi erbjuder inte civilekonomprogram på Stockholms universitet, istället har vi fristående kurser och program som leder till kandidatexamen och program som leder till masterexamen I Norge förekommer titeln siviløkonom som utgör en titel för person som fullgjort en femårig högskoleutbildning inom ekonomi, eller examen från godkänt universitet utanför Norge. Rättigheterna till titeln förvaltas av föreningen Econa. Civilekonom: Luleå tekniska universitet: 16.21: 16.06: 0.70: Civilekonom: Linköpings universitet: 19.58: 19.41: 1.15: Civilekonomprogrammet: Högskolan i Jönköping: 19.10: 18.55-Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik: Umeå universitet: 17.03: 17.10: 0.75: Civilekonomprogrammet: Linnéuniversitetet: 17.45: 16.60: 0.8

Civilekonom, universitets- & högskoleutbildnin

Titeln civilekonom har inget juridiskt skydd i Sverige vilket i sig innebär att vem som helst kan kalla sig civilekonom. Däremot är praxis att enbart den som uppfyllde före detta Civilekonomernas numera Akavias medlemskarav för akademiskt utbildade ekonomer får kalla sig civilekonom. Kravet är att du har lägst en kandidatexamen (180 högskolepoäng) i ett ekonomiskt ämne Civilekonom - Företagsekonomi, specialisering marknadsföring, termin 8; Anmälan öppnar 2021-09-15. Förkunskarav För tillträde till kursen gäller att studenten har uppnått minst 135 högskolepoäng av de för civilekonomexamen i företagsekonomi, specialisering marknadsföring, obligatoriska kurserna i årskurs 1 - 3. Följande kurser ska däri ingå och vara helt avklarade med. Ekonomexamen och titeln civilekonom 1943 infördes i stället en Handelshögskolan införde 1943 en ekonomie licentiatexamen. 1946 började man, som första högskola eller universitet i Sverige, att promovera ekonomie doktorer, vilka erhöll en doktorsgrad, vilken gav rätt till titeln ekonomie doktor (ekon.dr). Doktorsgraden ersattes 1970 av en doktorsexamen, vilken även den gav rätt. Antagningspoäng för HT2020. Höstterminen år 2020 hade Civilekonom vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.58 i urvalsgrupp BI, 19.41 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng

Civilekonomprogrammet - Örebro universite

Sveriges ekonom- och civilekonomprogram. Det är drygt 25 av lärosätena i Sverige som tillsammans erbjuder mer än 100 ekonomprogram med olika inriktningar. De flesta av lärosätena erbjuder dessutom fristående kurser, så att du fritt själv kan välja de kurser du är intresserad av för att få en examen. Dessutom har Malmö universitet. Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management. Antal högskolepoäng. 240 hp. Studietid. 4 år (heltid) Starttid. Hösttermin 2021. Programmet ger dig en bredd som civilekonom med inriktning mot att leda och utveckla verksamheter med inslag av tjänster. De särskilda kurser som ingår i programmet är beteendevetenskap. Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare

Civilekonomprogrammet - Umeå universite

 1. Kandidatprogrammet i ekonomi passar dig som är intresserad av ett framgångsrikt yrkesliv inom svenskt och internationellt näringsliv och förvaltning. Du läser kurser som ingår i klassiska ekonomutbildningar tillsammans med våra programspecifika kurser där du får öva på att praktiskt tillämpa dina kunskaper i företags- och nationalekonomi
 2. Ett universitet där allt är möjligt. - ett modernt, internationellt universitet i Småland. Aktuellt Vill du plugga i höst? Det finns ännu chans att söka! Flera av våra program och kurser är öppna för sen anmälan. Välkommen som student vid Linnéuniversitetet. När du har blivit antagen till en utbildning vid Linnéuniversitetet är det några saker du behöver göra innan.
 3. Stockholms universitet är som en del av Stockholm trio med och arrangerar tillsammans med Euroscience, University of Vienna och The Wellcome Trust. Eventet, som är gratis och öppet för alla, kommer att fokusera på en rad spännande policyfrågor, till exempel tillgång till data och hållbar utveckling, som är viktiga både för universitetet och samhället i stort. 2021-06-11 Bergianska.

Civilekonom Luleå tekniska universitet, ekonom, ekonomi

Titeln civilekonom har inget juridiskt skydd i Sverige vilket egentligen betyder att vem som helst kan kalla sig för civilekonom. Däremot är det allmänt känt bland svenska universitet och högskolor att bara du som uppfyller Civilekonomernas medlemskrav får kalla dig civilekonom. När du uppfyller dessa krav kan du beställa Civilekonomernas civilekonomdiplom och civilekonomring som. Att studera till civilekonom vid Karlstads universitet är en investering för framtiden. Det ger dig goda förutsättningar till en framgångsrik karriär och ett yrkesliv präglat av akademisk excellens, praktisk användbarhet och ett öppet omvärldsperspektiv. Mer än var tredje civilekonom/ekonom är verksam inom tillverkning och parti- och detaljhandel och typiska yrkesroller kan vara. Titeln civilekonom är inte skyddad enligt lag så alla som har en examen med ekonomi som huvudämne från universitet eller högskola kan kalla sig civilekonom. Civilekonomexamen är däremot skyddad så endast de som har examen från ett civilekonomprogram kan säga att de har civilekonomexamen. Vi erbjuder inte civilekonomprogram på Stockholms universitet, istället har vi fristående. Studera utomlands. Våra skolor. College & Universitet. Academy of Film, Theatre & Television. Academy of Information Technology. APM College of Business & Communication. Arts University Bournemouth. Auckland University of Technology. Australasian College of Natural Therapies

Dagens företag och organisationer är i ständig förändring och utveckling, därför måste du som civilekonom tänka om, lära nytt, samarbeta och kommunicera med människor med olika bakgrund. På Civilekonomprogrammet lär du dig dessutom det hållbarhetsperspektiv som behövs i en värld med begränsade resurser. Via våra partnerföretag ges du som student möjlighet att lära dig hur. Varken ekonom eller civilekonom är skyddade yrkestitlar i Sverige. Så i praktiken får vem om helst kalla sig detta. Men trots detta förutsätter de flesta arbetsgivare att en civilekonom är en person som studerat Civilekonomprogrammet på universitet eller högskola, eller på motsvarande väg fått en civilekonomexamen En ekonom har som regel läst ett treårigt program på universitet eller högskola, vilket leder fram till en kandidatexamen i ekonomi. En civilekonom har däremot en fyraårig högskoleutbildning. Civilekonomtiteln har inget juridiskt skydd i Sverige. Det betyder i praktiken att vem som helst kan kalla sig för en civilekonom. Men det är en vanlig praxis att bara den som uppfyller. Titeln civilekonom har inget juridiskt skydd i Sverige. Det innebär i realiteten att vem som helst kan kalla sig för civilekonom. Däremot är det praxis att bara den som uppfyller Civilekonomernas medlemskrav får kalla sig civilekonom. Som medlem kan du beställa vårt civilekonomdiplom och köpa civilekonomringen som finns i rött och vitt guld. Civilekonomexamen från.

CIVILEKONOM­PROGRAMMET - Studera - Jönköping Universit

Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma! Utlandsstudier. Man kan bli civilekonom genom att läsa hela utbildningen utomlands eller studera utomlands som en del av studier i Sverige. Det kan man göra på olika sätt, t.ex. kan man delta i ett utbytesprogram som anordnas av svensk högskola eller universitet. Create feeds ». DiVA portal is a finding tool and an institutional repository for research publications and student theses written at 49 universities and research institutions Utbildning: Civilekonom, Örebro universitet. Arbetslivserfarenhet: Yvonne Regnér har mer än tio års erfarenhet som ekonomichef inom skolvärlden i den privata sektorn. Hon började sin karriär inom revision för att sedan ha olika roller inom controlling i branscher så som verkstadsindustrin, bank och konfektyr, för att sedan arbeta vidare som ekonomichef i ett amerikanskt bolag inom. Varför sökte du dig till Malmö universitet? - Jag vill gärna gå en utbildning som passar mina intressen men som också leder till jobb. Jag har alltid varit intresserad av ekonomi. När jag läste om utbildningen kändes det som kombinationen av it och ekonomi passade mig, säger hon. Andre Lukacs bor utanför Malmö, så universitetet ligger bra till även om det var själva. Civilekonom. Education. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Civilekonom. Skills & Endorsements Join LinkedIn to see Magnus' skills, endorsements, and full profile. View Magnus Bergek.

Video: De tio vanligaste frågorna Civilekonomern

Civilekonom (förkortas civ.ek.) är en titel som sedan 1943 använts i Sverige av vissa som genomgått en akademisk ekonomutbildning. Stockholms universitet, Lunds universitet och Göteborgs universitet har senare valt att avsluta sina civilekonomprogram och istället erbjuda ekonomie kandidat- och ekonomie masterprogram, i enlighet med Bolognamodellen. Nuvarande situation i. Karlstads universitet. Länkstig. KAU.SE > Utbildning > Program och kurser > Kurser > Nationalekonomi Nationalekonomi . 30 HP. Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i ekonomisk teori och förmåga att tillämpa denna teori på aktuella problem. Kursen ska också ge kännedom om och förmåga till kritisk analys av ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser. Problem som. View Christian Kebert's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Christian has 4 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Christian. För en civilekonom som har profilerat sig och kanske kryddat sin utbildning med utlandsstudier eller något annat är begränsningarna få och möjligheterna många. Vid LiU kan du läsa ett civilekonomprogram som erbjuder blivande arbetsgivare en unik kompetensprofil för ökad konkurrenskraft. Utbildningen (in English Business & Economics Program) leder till en civilekonomexamen, som på.

Ekonom- och civilekonomprogram Civilekonomern

Titeln civilekonom har inget juridiskt skydd i Sverige vilket i sig innebär att vem som helst kan kalla sig civilekonom. Däremot är praxis att enbart den som uppfyllde före detta Civilekonomernas numera Akavias medlemskarav för akademiskt utbildade ekonomer får kalla sig civilekonom. Kravet är att du har lägst en kandidatexamen (180 högskolepoäng) i ett ekonomiskt ämne Antagningspoäng Civilekonom Luleå tekniska universitet. Nedan hittar du antagningspoängen och statistik för det senaste året utbildningen var aktiv (HT2018). Poängen utgår alltid från den som kom in med lägst poäng. Vill du se mer statistik och antagningspoäng från tidigare år finns det längre ner på sidan Masterprogram i redovisning och styrning: Civilekonom påbyggnad 75 hp. Masterprogram i Utbildningsledning och skolutveckling 60 hp. Masterprogramme in Cultural Studies, 60 hp. Master´s Degree Programme (one year) in Economics, 60 hp. Mathematics Programme (180 ECTS credits) Mechatronic Engineering, 180 h Joel Forsberg, alumn från Civilekonom tittar tillbaka på studietiden och vad han tagit med sig därifrån i sin karriär: - Som digital strateg har jag..

Antagning.se - Anmälan till högskola och universite

Swedish Match - StyrelseKent Lundgrens -arbetsbetyg, examensintyg och kurser

Göteborgs universitet / University of Gothenburg Göteborgs universitet / University of Gothenburg Civilekonom Logistics / transport economy Business Administration - Civilekonom. 1988 - 1992. Peder Skrivare Gymnasie, Varberg. Lunds universitet Civilekonom Finance and Financial Management Services. 2010 - 2014. Aktiviteter och föreningar:Active within the student union Lundaekonomerna Mittuniversitetet Mittuniversitetet Project Management and Sustainable Business. 2011 - 2011. University of Sussex University of Sussex Business Administration. 2011 - 2011. Studied a term abroad as part of my university program. Hi! Thank you for reaching out to us! You can either call or E-mail me and I will get in touch with you shortly. Max Egger Investment Sales Coeli Wealth Management031 727 71 01 max.egger@coeli.s The Stockholm School of Economics is an academic hub for ambitious students and researchers from all over the world. By working closely with corporate partners and society at large, SSE has been creating opportunities for its graduates for over 100 years Om universitetet Stockholms universitet erbjuder ett brett utbildningsutbud i nära samspel med forskning. Samarbeten och partnerskap främjar utbildningens kvalitet och det livslånga lärandet. Här hittar du information om universitetets organisation, samarbeten och annan fakta om Stockholms universitet

Axfoods styrelse - Axfood

f 1959, Civilekonom Lunds Universitet, B.A Washington State University. Tidigare bl.a. verksam som management- och ekonomikonsult sedan 2010, samt har erfarenhet från mångårigt operativt arbete, bland annat som Controller i bank och CFO i noterade bolag. Mobil: 0733-35 08 06. Telefon: E-post. Jobba hos oss. Vi är alltid intresserade av duktiga medarbetare. Läs mer. G&W Kapitalförvaltning. Civilekonom Universitet i Linköping, CES/Mastersexamen, IT/Administrativ chef Kongsberg Automotive Mullsjö, CFO Munksjö Paper AB, VD Tipac AB, VD Mipac AB, VD Superfos Sweden AB. Aktieinnehav i Lammhults Design Group AB - Peter Jiseborn VD i Abstracta sedan 2016 och Lammhults Möbel sedan 2019. Född 1958. Utbildning och arbetslivserfarenhet. Lärarutbildning (Linköpings Universitet. Sveriges första universitet. Bli en del av något stort. Hitta din utbildning. Jobba hos oss. Nyheter Konsensus och kontinuitet styr utrikespolitiken 10 jun 2021; Hans Ellegren ny ständig sekreterare för Kungl. Vetenskapsakademien 10 jun 2021; Finansiering till fyra nya forskningssamarbeten med samhällsnytta 9 jun 2021; De första stegen in i kvantmaterialvärlden 9 jun 2021; Fler nyheter. Utbildad civilekonom inom redovisning och styrning vid Karlstads Universitet. Oscar kommer ursprungligen från Motala och har ett stort intresse av börsmarknad, statistisk analys och företagande. På Ekonomipartner arbetar han med redovisning, ekonomistyrning samt rådgivning. oscar.sahlen@ekonomipartner-kd.se +46(0)73 9636 76

Civilekonom vid Växjö Universitet. Jacob Wall . Affärsutvecklingsdirektör Axel Johnson AB, ordförande Novax samt SkinCity. Finansbakgrund och tidigare partner på ABG Sundal Collier, aktieanalytiker på Alfred Berg samt som medgrundare till hedgefonden Alcur. Engagerad i 13 bolag. Finansiell ekonomi samt statskunskap vid Stockholms och Uppsala Universitet. Louise Lindh . Verkställande. Chefssnack, med Svante Randlert, är podden som fokuserar mer på dialog än monolog. Det blir därför ett samtal mellan Svante och landets vassaste chefer med mer fokus på profession än person. Podden ska försöka ge landets chefer inspiration samt enkla och praktiska tips hur man kan bli en vassare ch Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet och National University of Singapore. Erfarenhet: Informationsdirektör för Clas Ohlson och Hexagon, marknads- och kommunikationsdirektör för JB Education samt kommunikationsrådgivare för Kreab och Brunswick. Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2018. Antal Axfood-aktier: 2 95

Civilekonom, MSc, Handelshögskolan Stockholm. Mer om Mats Liedholm. Josefin Lundmark, f 1972. Civilekonom, Msc, Mittuniversitetet och Umeå universitet . Mer om Josefine Lundmark. Åsa Märs, f 1972. Magisterexamen i statsvetenskap, kandidatexamen. Mer om Åsa Märs. Annika Qarlsson, f 1964. Riksdagsledamot, 2002-Mer om Annika Qarlsson. Ledningsgruppen Cancerfondens ledningsgrupp. Foto: Mats. Joachim är Civilekonom från Stockholms Universitet och har varit anställd sedan jan 2020. Joachim har lång erfarenhet från ett flertal branscher och olika roller inom finance. Kommer närmast från Publicis Media Sweden AB, där han hade rollen som CFO. Aktier: 570 000. Christoffer De Geer COO. Född 1988, Christoffer är civilekonom från Lunds universitet och har publicerat. Civilekonom/Ekonom - Utbildning och information. Här hittar du information om hur man utbildar sig till ekonom/civilekonom samt relaterad information om hur mycket ekonom/civilekonom tjänar i lön, hur det är att jobba som ekonom/civilekonom, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till ekonom/civilekonom utomlands och. Henrik är civilekonom från Göteborgs universitet. Sten Lindquist Ansvarig för aktieförvaltningen samt aktieförvaltare/ analytiker. Sten var med och startade Enter 1999 och leder aktieteamet. Sten har civilekonomstudier från Handelshögskolan i Göteborg och Stockholms Universitet. Daniel Nordkvist Kundansvarig Institutionella kunder. Daniel är kundansvarig mot institutionella kunder.

Ledningsgrupp SoftOne Group. Håkan Lord, CEO och grundare SoftOne Group, Civilekonom Handelshögskolan Joel Köhl, CEO SoftOne Sverige AB, Civilekonom, Magisterexamen, Stockholms Universitet Maja Johansson, CFO, Civilekonom, MBA Örebro Universitet Jimmy Sigwid, CTO SoftOne Group, Fil kand i Systemvetenskap Louise Ekeblad, CMO SoftOne Group, Magisterexamen, Lunds Universitet Väljer du att stanna kvar och studera vid Linköpings universitet i ytterligare ett. Framstående lärosäten, som kräver höga antagningspoäng, inom ekonomi är bland andra: Handelshögskolan, Uppsala Universitet och Lunds Universitet. När du bestämt dig för att ta en ekonomie kandidatexamen kan du se fram emot tre års studier där du sammanlagt förväntas ta 1högskolepoäng Vi erbjuder en civilekonomutbildning som ar anpassad till organisationers framtida behov. Programmet ger dig en yrkesexamen pa avancerad niva och mojlighet att vara med och forma morgondagens naringsliv. Manga kanda foretagsledare har en civilekonomexamen fran Lulea tekniska universitet

Civilekonom, Stockholms Universitet.Tidigare erfarenhet från bland annat Fjärde AP-fonden, där han var VD i tio år, Tredje AP-fonden samt från ledande befattningar inom Skandia Liv, Deutsche Bank, S.G. Warburg och Hägglöf & Ponsbach. Mats har varit styrelseledamot i ett flertal noterade bolag. Övriga pågående uppdrag: Vice ordförande The Global Challenges Foundation, styrelseledamot. Civilekonom från Lunds Universitet. Jesper har arbetat i finansbranschen sedan 1994. 1998 var han med och startade Fondex, Sveriges första internetbaserade marknadsplats för fonder. Sedan 2006 på Avanza. Grundade Kaptena 2014. 070-783 87 85; jesper.strandberg@kaptena.se; Partner/Kundansvarig . Johanna Johansson. Ekonom från Karlstads Universitet. Johanna har jobbat med bank och.

Ekonomiutbildning på Universitet & Högskolo

Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet. Andra uppdrag: Styrelseordförande ATG Hästklinikerna AB, styrelseledamot Hästsportens Administrativa Center AB, suppleant Kanal 75, styrelseordförande Nilsson Viitala AB Bakgrund: CFO/ekonomichef Poolia och Taxi 020, managementkonsult Connecta, egenföretagare. Per Tellander . CEO Kanal 75. Befattning: CEO Kanal 75 Anställningsår: 2014 Född. Utbildad civilekonom vid Lunds universitet. Tillträdde som VD 2005. Arbetslivserfarenhet från olika chefsposter inom Skåne-möllan sedan 1993. Privat innehar Anders 100 aktier och 317 041 aktier via bolag. Christer Johnsson. Produktutveckling- och Kvalitetschef Maila Christer 0418-50332 070-592 01 03 . Född 1954 Anställd 1995 Utbildad ingenjör vid Lunds Tekniska Högskola.

Ekonomie kandidatprogram Göteborgs universite

 1. Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet. Aktieinnehav i ByggPartner: 0 aktier. Jan Gilljam-Kroon. Arbetschef för ByggPartners region Stockholm sedan februari 2020. Född 1967. Utbildning: Byggnadsingenjör, Industriellt byggande Chalmers Högskola, Performance Management Stockholms Universitet samt Civilingenjörsprogrammet vid Handelshögskolan Stockholm. Aktieinnehav i Byggpartner: 0.
 2. Utbildning: Jurist & Civilekonom. ANDREAS JAGESTRAND CFO Född: 1970 Anställd sedan: 2020 Utbildning: Ekonomie kandidatexamen, Umeå Universitet. Styrelse. TORSTEN JOSEPHSON Styrelseordförande sedan april 2021 Styrelseledamot sedan 2017 Född: 1953 Utbildning: Civilingenjör Andra väsentliga uppdrag: VD i Ancore Fastigheter AB, Kundvagnen Kolven, Långeberga Logistik AB, styrelseordförande.
 3. Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AXsensor AB, AB Pictura, Pictura Norman AS, Paletti Oy, Pictura US, Backemarks, och Falk Non Food AS. Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseledamot i Inlandsinnovation AB och VD Gallerix AB. Bakgrund: Mats har en lång och bred erfarenhet av företagsaffärer, affärsutveckling och.

Antagning - Studera - Jönköping Universit

 1. Uppsala universitet Universität Uppsala; Motto Gratiae veritas naturae: Gründung 1477 Trägerschaft staatlich Ort Uppsala: Land Schweden: Rektor Eva Åkesson: Studenten 19.900 (FTE, 2008) Mitarbeiter ca. 3.800 (2005) davon Professoren 557 (2007) Jahresetat 4,319 Mrd. SEK (2007) ~ 463 Mio. Euro Netzwerke Coimbra-Gruppe: Website www.uu.se: Eingangshalle des Hauptgebäudes. Die Universität.
 2. Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet. Övriga pågående uppdrag : -. Tidigare uppdrag senaste fem åren : Global Transformation Communication Manager för Ingka Group AB, Head of Investor Relations för Lime Technologies AB (publ), Head of Investor Relations and Corporate Communications för Boozt AB (publ) och Vice President Corporate Communications för ReadSoft AB (publ)
 3. Civilekonom, Stockholms Universitet. Carnegie, Alfred Berg, ABN AMRO och Swedbank. Övriga uppdrag 2020: VD i Investment AB Öresund. Styrelseledamot i Ovzon AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Antal aktier 2020: 2 000. Jon Risfelt Styrelseledamot och ordförande revisionsutskottet. Född: 1961. Invald i.

Örebro universitet - utbildning, forskning och innovatio

 1. Syfte och kunskapsmål. Civilekonomprogrammet förbereder för kvalificerade och självständiga arbetsuppgifter med frågor som rör företagsledning, ekonomisk analys, redovisning och marknadsföring
 2. Daniel är civilekonom från Lunds Universitet. Kristofer Erikson. Styrelseledamot. Kristofer är serieentreprenör och investerare. Kristofer har grundat rekrytering- och bemanningsbolaget Bravura, läxhjälpsbolaget StudyBuddy och konsultbolaget Helloy. Investeringsportföljen består av bland annat Instabox, Primetime och Plentific. Kristofer har en civilingenjörsutbildning i teknisk.
 3. Utbildning: Civilekonom, Högskolan i Halmstad/Lunds universitet, jurist Lunds universitet (ej examen) Huvudsaklig sysselsättning: VD & Koncernchef Backahill AB. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Brinova Fastigheter AB (publ), Fabege AB (publ), Rögle Marknads AB. Innehav i Wihlborgs: 0 aktie
 4. a i ekonomi från andra högskolor och universitet än handelshögskolorna i Stockholm och Göteborg. Civilekonomexamen införs av Högskoleverket 2007. Högskoleverket beslutade 2007 (Riksdagsbeslut från 2006) om att införa en Bolognamodell för.
 5. Civilekonom, Lunds universitet Fil Lic. Stockholms universitet och University of California, San Diego. Arbetslivserfarenhet. 2019− Vd och koncernchef, Swedbank; 2013−2019 Vd och koncernchef, Folksam; 2010−2013 Vd, NASDAQ OMX Stockholm; 2010 Chef Internationella bankrelationer, Swedbank; 2010 Senior Advisor NASDAQ OMX, Rockville MD, USA ; 2008−2010 Executive Director, Internationella.

Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Managemen

Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Hon är utbildad civilekonom och har en magisterexamen i finans och investering.; Ändå har Eliasch varit stenhårt arbetande ända sedan han dubbelstuderade till civilingenjör vid KTH och till civilekonom vid Stockholms universitet.; Jag vet inte om det betyder att han också tycker att den. Civilekonom. Född 1956, svensk. Styrelseordförande i Söderbergföretagen. Styrelseledamot i Blinkfyrar, Constant Clean, Elisolation, Nordic Plastics Group, Motala Intressenter och SEAB Nordic. Medlem av rådgivande kommittén i Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Styrelseledamot i Stiftelsen Min stora Dag

Civilekonomprogrammet - Studentum

Civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör Filippa K, General Manager Perrigo Northern Europe, verkställande direktör Omega Pharma Nordic samt flera ledande befattningar inom Procter & Gamble. Eget och närståendes innehav: 11 871 B-aktier Pär Christiansen Ekonomi- och finansdirektör . Född år 1973 Anställd 2018. Utbildning: Civilekonom, Luleå tekniska universitet 1990. Anställningsår: 1992 Född: 1959 Bakgrund: NCC 1980-1992. Visa mer. Grete Solvang Stoltz. HR och hållbarhet. Direktör. Grete Solvang Stoltz. HR och hållbarhet. Direktör. Grete Solvang Stoltz. HR och hållbarhet. Direktör. Utbildning: Magisterexamen Ekonomi, Luleå tekniska universitet 1993 anställningsår 2009 Född: 1970. Civilekonom; Lediga jobb; Boreal Sverige söker en ekonomiansvarig ; 179 Lediga jobb. Boreal Sverige söker en ekonomiansvarig. Arbetsgivare / Ort: Wikan Personal AB . Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare . Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön. Ansök senast 11 april (1 månad 27 dagar kvar) Publicerad: 2021-03-22. Källa: Arbetsförmedlingen. Kvalifikationer.

Styrelsen – BERGMAN & BEVING

Civilekonomprogrammet Karlstads universite

Utbildning: Civilekonom vid Luleå Tekniska Universitet. Bakgrund: Bred finansiell bakgrund med 15 års erfarenhet inom Corporate Banking via olika positioner inom Swedbank, bland annat projektfinansiering av fastighetsprojekt. Har även erfarenhet från bostadsutvecklingsbranschen som finanschef på Serafim Fastigheter. Anställd hos ALM. Utbildning: Civilekonom från Stockholms universitet. Övriga styrelseuppdrag: Hemsö Fastighets AB. Arbetslivserfarenhet: Tidigare analytiker och affärsutvecklare på fastighetsbolag och konsultföretag. Beroende i förhållande till bolaget och huvudägare. Innehav i AB Sagax den 31 december 2020: 10 648 800 A-aktier, 68 865 112 B-aktier, 1 192 228 D-aktier och 775 preferensaktier. Filip. Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet. Aktieinnehav i Hexatronic: -Gå till LinkedIn-profil. Lise-Lott Schönbeck. Chef Digital Marknadsföring för Hexatronic Group AB (publ) sedan 2020. Födelseår: 1972. Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik och kemi. Aktieinnehav i Hexatronic: 6 000 teckningsoptioner. Gå till LinkedIn-profilen. Anna Bailey. Supply Chain Director på Hexatronic.

Personalen på Tjörns Huvudvärksklinik | Tjörns

Utbildning: Civilekonom Linköpings universitet, EMBA från Handelshögskolan i Stockholm. Antal aktier/röster: 80 000* Ladda ner bild , stor. Ladda ner bild, web *Per den 28 februari 2021. Pernilla Walfridsson Ekonomidirektör i Nobina AB Detaljerad information . X. Ekonomidirektör i Nobina AB sedan 2019 . Född: 1973. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i NetOnNet Group AB samt CTEK AB. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt juristexamen från Stockholms universitet. Juridisk och finansiell bakgrund från ledande internationell advokatbyrå och partner vid en investeringsfond baserad i Stockholm fram till 2017. För närvarande aktiv som rådgivare, investerare och ledning i flera små och medelstora företag, senast Hela Försäkring och Koenigsegg Koncernen Examensarbete civilekonom, inriktning företagsekonomi, specialisering marknadsföring Luleå tekniska universitet. Sammanfattning Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Att utbildningen håller hög kvalitet garanteras av våra välrenommerade forskare som blir dina lärare. Du väljer mellan ett brett. Civilekonom från Uppsala universitet och studier vid Singapore Management University. Innan hon började på Storytel arbetade hon med revision på Ernst & Young. Innehav i företaget: Sofie Zettergren har 18 020 B-aktier i företaget. Personaloptioner: 7 685. Teckningsoptioner: 15 000. Ingrid Bojner. Chief Commercial Officer (CCO) sedan 2018. Född: 1973. Utbildning/bakgrund: Civilekonom i. Johan är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt jurist från Stockholms Universitet, med inriktning mot affärsjuridik. Johan har tidigare arbetat för Servando Law. Jan Berglund COO . Inom Indecapkoncernen sedan april 2012. Jan är diplomerad marknadsekonom och har varit verksam inom finansbranschen sedan 1998. Senast som Relation Manager på Swedbank Investment Center. Jan har. Wikipedia's Civilekonom as translated by GramTrans. Nedenstående er en automatisk oversættelse af artiklen Civilekonom fra den svenske Wikipedia, udført af GramTrans den 2017-06-18 09:53:18. Eventuelle ændringer i den svenske original vil blive fanget igennem regelmæssige genoversættelser. Du har mulighed for at redigere oversættelsen til brug i den originale danske Wikipedia.

 • New York top families.
 • HolidayCheck Newsletter Gutschein.
 • Morningstar screener.
 • Investitionsförderung Tirol Corona.
 • AI bolag USA.
 • Reeltastic Bonus 15 Euro.
 • Hengst Löwenherz Schweres Warmblut.
 • Persimmon Share price.
 • Digitalocean dmca.
 • ChatCrypt.
 • Swaper no loans available.
 • MontanaBlack Haus von außen.
 • Kip Formel umstellen.
 • Fortune Clock Casino Bonus.
 • Hublot Classic Fusion Titanium 45.
 • Fonds Wikipedia.
 • Pris silverbestick.
 • NPO Radio 1 live.
 • Blockchain Cuties.
 • Virtual SIM card free.
 • Stillfront Bond.
 • Ally Bank deposit savings bonds.
 • Small for gestational age signs and symptoms.
 • Crypto company.
 • WEF Davos 2021.
 • Einst, damals Kreuzworträtsel.
 • Bitcoin private key finder v1 2 free download.
 • Zerolog multiwriter.
 • European asset managers.
 • IPEM SABR conference.
 • CyberGhost DNS.
 • Dalwhinnie 12.
 • StormX coin News.
 • Litecoin mining Android.
 • Verkaufsschild Auto zum Ausdrucken kostenlos.
 • MTL Zugtechnik.
 • Xkcd April Fool's.
 • Tennis lessons.
 • Braucht man ein Mobile für Baby.
 • Appsumo TruConversion.
 • Hodl memes.