Home

Ordet demokrati

Ordet demokrati är en sammanfogning av grekiskans δῆμος demos, folket, och κράτος kratos, styre, med den ungefärliga betydelsen folkstyre. I svenskan finns ordet belagt sedan 1596. [1] Form och innehål Ordet demokratia blev første gang anvendt af grækerne i slutningen af 500-tallet f.v.t. som betegnelse for en ny organisering af det politiske liv. På samme tid begyndte grækerne at omtale to værdier i deres politiske liv, som byggede på lighedsprincippet: alle mandlige borgeres ret til at tale i den styrende forsamling, isegoria, og lighed i politiske rettigheder, isonomia Demokrati betyder folkestyre. Det lyder umiddelbart enkelt - folket skal styre - men det viser sig hurtigt, at der opstår uenighed, både blandt teoretikere og politikere, når det skal bestemmes, hvad der forstås ved Demos, folket, og ved Kratos, magt Ordet demokrati används för att beteckna företeelser på många områden och nivåer av samhället, och det saknas ett strikt och entydigt språkbruk. Man talar till exempel om ekonomisk demokrati, beslutsdemokrati och demokrati som livsform. Beslutsdemokratin omfattar politisk beslutsdemokrati och organisationsdemokrati. Till organisationsdemokratin räknas sådant som föreningsdemokrati och företagsdemokrati

1.a. land hvis forfatning og politiske liv bygger på demokratiske principper. Ord i nærheden stat demokratisk nation republik forbundsstat forbundsrepublik føderation enhedsstatvis mere. Ord i nærhedenvis mindre. Læs mere om Den Danske Begrebsordbog. Eksempler de vestlige demokratier de nye demokratier Demokrati. Demokrati betyder folkestyre. Ordet stammer fra græsk (demos = folk, kratein = at styre/herske). I et demokrati vælger folket nogle personer til parlamentet - i Danmark til Folketinget - som vedtager landets love Ordet demokrati betyr folkestyre, og i et demokrati er det befolkningen selv som bestemmer hvordan samfunnet skal styres. Av. Kjetil Sander-01/09/2019. Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år. Beskyttet innhold! For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget.

Vi fant 25 eksempler på bruk av ordet demokrati i setninger på bokmål . Eksemplene er hentet fra blant annet bøker, blogger og kjente tidsskrifter. Det ser for øvrig ut til at dette ordet har flere former, så kanskje også vil prøve å søke etter demokratia, demokratiene, demokratier, demokratiet Ordet demokrati kommer från grekiskan. 500 år före Kristus använde den grekiska stadsstaten något som kallades demos kratein, som betydde folket härskar. Atens män samlades till stormöten där man diskuterade och beslutade om skatter, krig och fred och vem som skulle utföra olika uppdrag. De som fick vara med och bestämma var de fria männen. Kvinnor, slavar och utlänningar hade. Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder ungefär folkstyre. Frågor om demokrati har diskuterats i flera tusen år, men det finns ingen definition av begreppet som alla i världen skulle hålla med om. Bland annat beror det på att demokrati är något som ständigt utvecklas och förändras. Däremot finns det saker som många är överens om hör ihop med demokrati, till exempel människors lika värde och rättigheter, fri åsiktsbildning, tryckfrihet och yttrandefrihet, att.

Ordet demokrati stammer fra gresk, og betyr folkets regel. Fra tiden til det gamle Hellas har hittil definisjonen av ordet demokrati endret seg, ifølge de fleste politiske forskere i dag (og mest vanlige engelsktalende), refererer begrepet demokrati til en regjering valgt av folket, enten det er direkte eller representativt. Begrepet republikk betyr i dag vanligvis et politisk system. Ordet demokrati kommer fra gresk og betyr folkestyre. Det er en styreform der folket bestemmer hva slags politikk som skal føres. Det finnes ulike definisjoner og oppfatninger på hva et demokrati er. Historisk har mye av diskusjonen om demokrati dreid seg om hvilke grupper i samfunnet som skal være med å bestemme, for eksempel hvem som skal ha stemmerett Hvordan brukes ordet demokrati? Ordet demokrati brukes vanligvis i midten av en setning og uttalt akkurat som det høres ut. Det kan også brukes i mer formelle sammenhenger Ordet demokrati kommer fra græsk og betyder folkestyre. Det er en styreform, hvor folket bestemmer, hvilken slags politik der skal føres. Det er en styreform, hvor folket bestemmer, hvilken slags politik der skal føres Ordet demokrati stammer fra antikkens Hellas og kommer av gresk fra δῆμος dēmos folk, og κρατία kratía styre. Det betegnet da en styreform som stod i motsetning til aristokrati (elitestyre). Democracy Index ifølge The Economist. Jo lysere, desto mer demokratisk. Statsskikk: Oransje - Parlamentarisk republikk. Grønn - Presidentrepublikk, helt eller delvis basert på et.

Demokrati - Wikipedi

Den innebörden har ordet demokrati inte. Ungern, där regeringen får mellan 65 och 70 procents stöd i allmänna och fria val beskylls för att verka i strid med rättsstatens grunder, en av demokratins grundvalar. Det finns dock inget annat land i Europa där regeringen har ens tillnärmelsevis samma starka stöd, och det också efter nyval när mandatperioden på fyra år gått ut. Inte. Det leder mot ett stopp av mobbningen av små partier och det leder till en mänskligare demokrati en demokrati där alla räcker ut en hand till varann, tänker, diskuterar och vill skapa enighet. Idag mobbas Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Feministiskt intiativ, Aktiv Demokrati, Piratpartiet och Junilistan av 4%-spärren. Jag vill se en utsträckt hand! Samma hand som Aktiv Demokrati sträcker ut i hopp om valsamverkan Demokrati. Demokrati handlar om respekten för alla människors lika värde och om individens frihet och rättighet att påverka. Fria val och rättssäkra institutioner är viktiga delar i en demokrati. Människors deltagande är en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle. I en demokrati är det möjligt att fritt uttrycka sina åsikter.

demokrati lex.dk - Den Store Dansk

Demokrati är ett sätt att ordna samhället,och det är motsatsen till diktatur.I en diktatur bestämmer bara ett enda parti eller en enda person.Ordet demokrati kommer från grekiskans ord demossom betyder folketoch ordet kratein som betyder styre.På svenska betyder ordet demokratiungefär folkstyre eller folkmakt.Sverige är en demokrati.I den svenska grundlagen står detatt al i skrivandets hantverk, demokrati och folkbildning. Som han ser det kan demokrati vara något helt annat. yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och demokrati Du kan f.eks. bruge ordet folkestyre i stedet for demokrati, hvilket gør dem synonymer med hinanden. Husk, at ordets betydning ofte afhænger af sammenhængen. Dette er også muligt med ordet demokrati, hvorfor du skal være forsigtig og sørge for at de synonymer du finder passer ind i den sammenhæng hvor de bliver brugt. Tak fra os på. Demokrati er en betegnelse som brukes om en styreform som baserer seg på at folket bestemmer hva slags politikk som skal føres. Ordet kommer av de greske ordene demo ogkratein som betyr folk og å styre. I det moderne demokratiet er maktfordelingsprinsippet grunnleggende. Det demokratiske system i gamle Hellas Demokratiet i Athen på 400-tallet, da byen sto på toppen.

Vad är demokrati? Ordet demokrati betyder folkstyre - att folket styr samhället. Två vanliga former av demokrati: Direkt demokrati = Folket får vara med och bestämma om nästan alla politiska beslut. Indirekt demokrati = Kallas även för representativ demokrati. Vi väljer politiker som representerar oss och beslutar för oss Ordbok: 'demokrati' Hittade följande förklaring(ar) till vad demokrati betyder: (politik) folkmakt, det att varje röstberättigad människa har möjlighet att. Get Ordet With Fast And Free Shipping For Many Items On eBay. But Did You Check eBay? Check Out Ordet On eBay Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder ungefär folkstyre. Frågor om demokrati har diskuterats i flera tusen år, men det finns ingen definition av begreppet som alla i världen skulle hålla med om. Bland annat beror det på att demokrati är något som ständigt utvecklas och förändras. Däremot finns det saker som många är överens om hör ihop med demokrati, till exempel.

Ordet demokrati betyder folkstyre - att folket styr samhället. Två vanliga former av demokrati: Direkt demokrati = Folket får vara med och bestämma om nästan alla politiska beslut. Indirekt demokrati = Kallas även för representativ demokrati. Vi väljer politiker som representerar oss och beslutar för oss. Detta måste vi kräva av demokratin: Yttrande- och tryckfrihet. Folk måste ha. Ordet demokrati kan dække over meget og kan defineres på utrolig mange måder. Nogle måder defineres det ikke en gang som en styreform, men som en Livsopfattelse. En norsk undersøgelse i 1950 fandt frem til at der i alt mindst er 311 forskellige defineringer af demokrati. Blandt de 311 defineringer lyder den mest enkle definering således: ved demokrati forstås simpelthen, at den. Ordet demokrati stammer fra Grækenland. Ordet kan inddeles som démos og krátos, hvoraf démos betyder folk og krátos betyder styre, magt. Man kan derfor fortælle, at ordet kommer til at betyde 'folke-styre', hvis man sætter dem sammen. Demokrati er en politisk system, hvor flertallet af folket i samfundet får lov til at bestemme. Magten.

Demokrati Ordet demokrati kommer fra græsk. Demo betyder 'folk' og Krati betyder 'styre'. Direkte oversat betyder demokrati altså folkestyre. Demokrati er altså et folkestyre hvor alle er med til at bestemme, og hvor der er ligestilling. I et demokratisk samfund, skal alle have ret til at stemme og til at dele deres meninger Lær om demokrati i skolen. Ta utgangspunkt i elevenes skolehverdag og lær dem om demokrati. Bevisstgjør elevene på deres samhandling og meningsytringer i og utenfor klasserommet på skolen, og få dem til å forstå hva demokrati egentlig er! Oppgave. Ta utgangspunkt i tegningen som illustrerer elevaktiviteter i klasserommet. La elevene. Demokrati Styreform, hvor et lands styre varetages af folkevalgte repræsentanter. Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybe Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap. 8-10 trinn Demokrati i praksis. reflektere over hva som binder et demokratisk samfunn sammen; bruke ulike påvirkningskanaler for å nå ut til en bestemt målgruppe og reflektere over etiske problemstillinger knyttet til påvirkning; Samfunnsfa Demokrati & medborgerskab Vidensnotatet henvender sig til lærere og pædagogisk personale i grundskoler og fritidstilbud. Vidensnotat. 2 Introduktion: Demokrati og medborgerskab 3 Tema 1: Demokratisk fællesskab og aktivt medborgerskab 6 Medborgerskab giver pligter og rettigheder 7 Giv eleverne medbestemmelse 8 Jeres fællesskab kan forebygge marginalisering 9 Ingen skal føle sig forkerte 9.

Demokrati - Wikipedia, den frie encyklopæd

Drop pseudo-demokrati på arbejdspladsen; Drop pseudo-demokrati på arbejdspladsen. Lederen indkalder til et møde om en forandringsproces, men beslutningen er allerede taget. Sådan noget er gift for samarbejdet. Gør beslutninger og arbejdsgange gennemsigtige, og styrk dermed jeres sociale kapital, lyder opfordringen fra seniorforsker. Demokrati er en styreform der folket bestemmer. Ordet demokrati stammer fra gresk og betyr folkelig styre Ordet demokrati stammer oprindeligt fra græsk og betyder folkestyre, idet demos betyder folk og kratos betyder magt/styre.3 I forhold til Hal Koch4 og Alf Ross5 skelnes der mellem demokrati som livsform og demokrati som styreform. Først og fremmest slår Hal Koch fast at der ikke kan drages en egentlig definition af demokrati: Demokrati lader sig ikke indeslutte i en formel.6 Ifølge.

Presentasjon om demokrati for ungdomssskolen Demokrati (græsk: Selv om ordet demokrati anvendes hyppigt i politiske diskussioner og den offentlige debat, tillægges ordet forskellige betydninger. En norsk undersøgelse, der blev gennemført i 1950'erne, kunne f.eks. påvise ikke mindre end 311 forskellige anvendelser af ordet demokrati. ^ Næss, Arne et al. (1956). Democracy, Ideology and Objectivity. Oslo: University. stor bog, Mennesket i Centrum, uden at ordet »velfærdsstat« blev ført i pennen. Selve termen vandt så småt indpas i 1950'erne. Den blev brugt uklart og til mange ting, ofte med en negativ konnotation. I datidens avisdebat sattes termen ofte i anførselstegn eller omtaltes, f.eks. af Hal Koch, som »den såkaldte Velfærdsstat«. Nogle debattører tog tonen højt, som når f.eks. Hans. DEMOKRATI OG GRUNDLOV. August 28, 2019 Skal ordet demokrati aldrig skrives ind i Danmarks Riges Grundlov? / UD. Share this: Twitter; Facebook; Like this: Like Loading... From → Uncategorized. Leave a Comment. Leave a Reply Cancel reply. Enter your comment here... Fill in your details below or click an icon to log in: Email (required) (Address never made public) Name (required) Website. You. Fordele og ulemper ved de forskellige modeller. Medborgerskab. Sammenfatnin

demokrati - Uppslagsverk - NE

 1. Folkestyre eller demokrati (frå gresk δημοκρατία, demokratia) er eit styresett der størstedelen av innbyggjarane i eit samfunn kan røysta over korleis samfunnet skal styrast. I moderne folkestyre har alle statsborgarar over ein viss alder røysterett, men somme tider med visse unntak, som fengsla eller umyndiggjorte menneske.Vidare held ein val med jamne mellomrom, anten over.
 2. En af dem, som netop så muligheder i demokratiet var den danske teolog Hal Koch som udgav bogen Hvad er demokrati. I denne sætter Hal Koch spørgsmålstegn ved demokratiet og retsstaten. Dette skyldes først og fremmest det retsopgør der fandt sted efter besættelsen. Hal Koch påpeger, at samtalen er demokratiets centrum. Hans formodentlig mest kendte sætning er eksemplet med ordet.
 3. Her ses ordet som det bærende i demokratiet, mens sværdet er det samme som afstemningen, dvs. ren magtudøvelse uden gensidig forståelse. Koch konstaterer i bogen, at total pacifisme ikke lader sig gøre i et demokrati, eftersom der altid vil findes nogen, der ikke vil følge reglerne og forstå værdien af en samtale - over for disse kan man kun værne sig med politi og militær
 4. Ordet demokrati betyder direkte oversat fra græsk folkestyre. Et politisk system, hvor magten hviler hos flertallet af befolkningen. Dette indebærer, at børn og unge i dag skal lære om deres rettigheder og pligter, men også dannes til at føle ansvar og tilhørsforhold, samt få kompetencer og mod på aktivt at tage del i udviklingen af demokratiet... Køb adgang for at læse mere.

Vi skal ikke tillade dem at få demokrati-ordet. Vi skal simpelthen sige, at disse lande er autoritære regimer, hvor der også er valg.« Müller har taget en time ud sit travle program, hvor han leder et forsknings-seminar på CBS i København, for at tale med Politiko. Han i den internationale offentlige debat har han flere gange advaret imod, at det liberale demokrati langtfra er så. DEMOKRATI. Ordet demokratia blev første gang anvendt af grækerne i slutningen af 500-tallet f.v.t. som betegnelse for en ny organisering af det politiske liv. Inden for de klassiske styreformer adskilte demokrati sig fra monarki og tyranni, som er karakteriseret ved, at én person styrer, og fra aristokrati og oligarki, hvor nogle få personer styrer. Ideen om demokratiet stammer således. Demokrati 1 Holdundervisning 1: Uge 6 2016 Dahl: Politik og demokrati v/ Peter Nedergaard Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Du kan for eksempel bruke ordet styreform i stedet for demokrati som er det som gjør dem synonymer til hverandre Husk imidlertid at betydningen av ord ofte avhenger av konteksten. Så det er også med ordet demokrati hvorfor man bør sørge for at synonymer som er funnet egner seg egentlig til konteksten der du vil bruke dem

Den 5. juni fejrede vi Danmarks Riges Grundlov. Grundloven er det vigtigste dokument i det danske demokrati. I Grundloven har danskerne fastlagt de vigtigste og mest grundlæggende rettigheder, friheder og spillereglerne i vores demokrati. Så på en og samme tid giver grundloven friheden til at være anderledes, men den fastlægger også nogle af danskernes vigtigste værdier Hvad betyder ordet demokrati (demo + kratos), Navnet på den græske måde at organisere en bystat på., Denne amerikanske politolog opstillede nogle meget specifikke krav til det ideelle demokrati, Den person, man siger indførte demokratiet i 507 fvt.

Betydningen af ordet Demokrati., Antallet af Robert A. Dahls kriterier for det ideelle demokrati., Demokratiform hvor politikerne kæmper om at blive valgt som repræsentanter for befolkningen, og hvor befolkningen står uden reel indflydelse på den politiske beslutningsproces efter et valg., Demokratiform hvor den offentlige debat og diskussion er i centrum, og hvor Jürgen Habermas taler. Nu vil demokrati-optimister - med god grund - hævde, at mange afrikanere ønsker demokrati og kæmper for det. I Sudan blev det, der startede som demonstrationer mod høje brødpriser, hurtigt til en folkelig protest mod militæret og folkedrabsdiktatoren Omar al-Bashir. Regimet er nu styrtet, men hvor overgangsregeringen ender med hensyn til demokrati, er uklart. Store. Demokrati er mere end bogstaver og ord. Det er værdier, der gennemsyrer vores kultur og vores levede liv - og det skal vi huske. Tak for ordet og glædelig Grundlovsdag! KOMMENTARER. Her kan du skrive en kommentar og deltage i debatten. Den må gerne være livlig og skarp, men hold dig til emnet og skriv med respekt for andre og i en god tone. Redaktionen forholder sig retten til at slette. Demokrati Ordet demokrati kommer fra græsk. Demo betyder 'folk' og Krati betyder 'styre'. Direkte oversat betyder demokrati altså folkestyre. Demokrati er altså et folkestyre hvor alle er med til at bestemme, og hvor der er ligestilling. I et demokratisk samfund, Læs resten Demokrati og medborgerskab Hvad er aktivt medborgerskab og demokrati? Medborgerskab handler om mere end blot at stemme. Der er behov for, at de unge bliver set, anerkendt og hørt som medborgere. Dét skaber demokratisk udvikling og læring både lokalt og globalt. På Ungdomsbyens kurser tager vi udgangspunkt i elevernes faglighed, viden og erfaringer. Vi arbejder aktiv med medborgerskab.

Microsoft har forbudt ordet 'demokrati' i Kina Ord som 'demokrati' og 'frihed' kan ikke skrives i kinesiske udgaver af Microsofts programmer. Computergiganten oplyser blot, at virksomheden altid respekterer nationale regler 1.1 Demokrati. 1.2 Magt. 1.3 Politik. 1.4 Styreformer. 1.5 Bogens plan. Kapitel 2: Nationalstaten, demokratiet og magten. 2.1 Fra stat og nation til nationalstat og demokrati. 2.2 Den danske nationalstats udvikling. 2.3 Den danske nationalstat ved årtusindskiftet . Kapitel 3: Klasser, grupper, individer. 3.1 Teorier om samfund, klasser og sociale grupperinger. 3.2 Fra moderne industrisamfund. Alle krydsord og synonymer der bruger ordet repræsentativt demokrati og find ud af, hvor ordet repræsentativt demokrati bruges og synonymer i krydsor Sekulær er eit ord som hovudsakleg tyder verdsleg, altså noko som ikkje har med religion å gjera. Eit sekulært samfunn er eit samfunn der det er liten eller ingen samanheng mellom lovar og styresmakter på den eine sida, og religiøse påbod og leiarar på den andre sida. Sekularisering er nemninga på prosessen der eit samfunn blir mindre religiøst Til visionsdagen den 6. februar 2015 på Jaruplund Højskole

Indslag af direkte demokrati kan indgå som f.eks. i Schweiz. Ordet liberal i liberalt demokrati skal ikke opfattes sådan, at regeringen følger den politiske ideologi liberalisme. Det er blot en henvisning til, at liberale demokratier har en grundfæstet beskyttelse af borgernes frihedsrettigheder overfor regeringsmagten. Indførelsen af sådanne frihedsrettigheder, som først blev. Mens ideen om at udbrede demokrati er falmet i Irak og Afghanistan, tordner det autokratiske Kina frem som forbillede for lande i Den Tredje Verden. Med god grund mener BBC-korrespondent Humphrey Hawksley, der argumenterer for, at demokrati ikke altid er det bedste valg, at diktatur kan være bedre, og at Vesten er nødt til at finde på meget bedre argumenter for dets foretrukne syste Ordet blev først brugt i Athen i det antikke Grækenland, regeret af en forsamling af borgere hvor frie athenske mænd kunne deltage (det vil sige: hverken kvinder eller slaver eller udlændinge) omkring det 6. århundrede f.Kr. C.. Athenisk demokrati blev ikke styret af de samme moralske værdier som det moderne demokrati, men det var det administreret magt gennem folkelig afstemning og. Der er forskellige typer demokrati. Når folket udøver magt uden formidling af repræsentanter, taler de om direkte demokrati.I stedet når folket hersker gennem repræsentanter vælges gennem periodisk og gratis afstemning, er det et spørgsmål om repræsentativt demokrati.. I dag er det meste af lande de har vedtaget repræsentativt demokrati som en regeringsform Alt om samfundsfag demokrati på Studieportalen.dk. Søgeresultater 1801 til 1820 ud af 8605 resultater for samfundsfag demokrati på Studieportalen.dk - Side 9

Ordet demokrati kommer fra græsk og betyder folkestyre. I et demokrati er det folket der bestemmer. Men det er ikke så simpelt som det lyder. For hvem er folket? Og hvordan skal de bruge deres magt? Det har der gennem tiden været mange forskellige svar på. F.eks. kan børn ikke stemme selvom de bor i et demokrati Ordet demokrati kommer frå det greske ordene demo og karti, demo betyr folk og karti betyr styre. Demokrati vart først brukt som ein styringsform i Hellas femhundre år før vår tidsrekning. Demokrati er når folket styrar. Det finnst også mange andre måtar å styre på, som diktatur der ein person styrer. Oligarki der ei lita gruppe styrar og meritokrati der dei beste kvalifiserte styrer.

Ordet demokrati blev gennem tresserne så nedslidt af brug i mange skoler, at mange ikke kunne holde ud at høre det mere. Men tilbage er dog blevet en erkendelse af, at i en skole er det ikke nok at få tingene gjort hurtigt og effektivt. Det vigtigste er, at tingene gøres sådan, at der læres gennem udførelsen. Derfor er det sidste ord om skoledemokrati ikke sagt med tresserne. Men de. Ordet demokrati er sammensat af to græske ord. Demos betyder folket, og kratos betyder magt. kilde: www.ft.dk. Unge til valg. 12 elfenborg, Valby, 2500. Hvis du har spørgsmål kan du skrive til os på Ungetilvalg@gmail.com. Kilde: www.ft.dk. mono.net. Lav en professionel responsive hjemmeside! Prøv gratis. Det viser bare, hvor mange forskellige definitioner der er på ordet demokrati. Alle der er myndige, bor i Danmark og er dansk statsborger har valgret. Altså at de må stemme.Jeg synes det er helt i orden, at man skal have noget af en hvis rang for at kunne stemme, så man ikke bare kan flytte ind i et land og uden at sætte sig ind i tingene kan stemme. Jeg syntes dog at valgalderen er for.

Ordet liberal i liberalt demokrati skal ikke opfattes sådan, at regeringen følger den politiske ideologi liberalisme. Det er blot en henvisning til, at liberale demokratier har en grundfæstet beskyttelse af borgernes frihedsrettigheder overfor regeringsmagten DErfor vil jeg mene at det Danske Demókrati eg godt men har mange fejl, idet ordet demokrati bliver brugt usmageligt af f.eks. Socialdemokratiet. demokratiske tolkninger søren En norsk undersøgelse, der blev gennemført i 1950'erne, kunne f.eks. påvise ikke mindre end 311 forskellige anvendelser af ordet demokrati. Vort demokrati rodvad er repræsentativ demokrati, det betyder at vi. De fleste af dem, der har papir på, at de ved noget om de store miljøspørgsmål, bliver dystre i ansigterne, når spørgsmålet om jordens fremtid er på dagsordenen - CO2-forurening, u-landenes gældskrise, krise for demokrati og ytringsfrihed, mafiamagt og korruption, folkereligiøsitet og mammondyrkelse er blot nogle få stikord, der understreger, at et pessimistisk fremtidssyn ikke er.

demokrati — Den Danske Ordbo

 1. istration gjorde til det hjemsted for byens etniske kineserne. Min hustru og jeg besøger ofte bydelen, som.
 2. Jag frågar dig: Vad betyder egentligen ordet demokrati i detta ögonblick för dig? Jag vill ta ett exempel för att belysa ordet demokrati nu, som jag ser det, och jag hoppas att nya insikter ska lysa ner på dig. Och att du ska vara i detta ljus en lång stund, och att du ska känna dig lugn, upprymd och intresserad att söka mer kunskap och bli aktiv. En människa kritiserar idag en annan.
 3. Kryds demokrati stemme rød. Kryds demokrati stemme rød. Leave a Reply Cancel Reply. Name * Email * Website. Add Comment. Post Comment. Nyt på Danmark mm. Frankrig truer med at trække soldater hjem fra Mali efter militærkup; Ny forskning slår dogme ihjel: Politikere behøver ikke løbe efter den dummeste fællesnævner; Ny restaurant vil servere smagen af skovbund og vildtvoksende natur.
 4. Politik og demokrati. Description. flashcards til kap. 1.1, 1.2 og 1.3 i B-bogen. Total Cards. 4. Subject. Social Studies. Level. Not Applicable. Created. 06/02/2012 . Click here to study/print these flashcards. Create your own flash cards! Sign up here. Additional Social Studies Flashcards . Cards Return to Set Details. Term. Hvordan definerer Easton politik? Definition. Easton siger at.

Nu vil demokrati-optimister - med god grund - hævde, at mange afrikanere ønsker demokrati og kæmper for det. I Sudan blev det, der startede som demonstrationer mod høje brødpriser, hurtigt til en folkelig protest mod militæret og folkedrabsdiktatoren Omar al-Bashir. Regimet er nu styrtet, men hvor overgangsregeringen ender. Ordforråd til den historiske tekst det danske demokrati, kopi fra ordet er frit om politi Altså ordet. For hvad betyder demokrati egentlig? Jeg læste en masse debatindlæg skrevet af de danske politikere under Muhammed-krisen. Her kunne de alle, hvad enten de var for eller imod de trykte tegninger, bruge argumentet: Sådan er demokrati. Jeg undrede mig midt i den ophidsede debat. Hvordan kunne de alle bruge ordet til at fremstille netop deres argument? Læs her min kronik.

Demokrati som styreform og som ideologi. Mål for demokratiet. Mulige rammer for demokratiet. Islam og demokrati. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere som politisk aktive . Værdier og holdninger blandt ikke-vestlige indvandrere. Uddannelse og arbejdsmarked. Opsummering. De politiske partiers værdipolitik. De demokratiske værdier. Den danske kultur. Kønsroller og seksualitet. Ordet 'UNIVERSITETSDEMOKRATIET' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor: Oppslagsord: Ordbokartikkel: universitetsdemokrati (universitetsdemokratiet) universitets | demokrati n1. I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet universitetsdemokrati. demokratisk fordeling av avgjerdsmakt innanfor eit. Ordet demokrati är en sammanfogning av grekiskans δῆμος demos, folket, och κράτος kratos, styre, med den ungefärliga betydelsen folkstyre.I svenskan finns ordet belagt sedan 1596. [1]Form och innehåll. En fruktbar tankemodell för demokratiteoretiska studier, som återkommer i olika statsvetenskapliga sammanhang, och som kan vara gynnsam att använda för. Ordet demokrati. Invandring och demokrati. Home; Om oss; Archive. Archive for the 'migration' Category Vanliga påståenden om invandring. April 25th, 2013 Comments off. Vanliga påståenden om invandring Svenska folket är, i jämförelse med flera europeiska länder, mer positiva till invandring och invandrare. Men även i Sverige finns främlingsfientlighet och diskriminering. Och det är ingen.

Demokrati / Folketinge

 1. erende form for demokrati i det 21. århundrede. Under den kolde krig blev liberale demokratier anset som modsvaret til de såkaldte folkedemokratier, som var kommunistiske et-partistater
 2. Politikeren har ordet: De bedste løsninger for borgerne. Køge - 09. juni 2021 kl. 15:12. Kontakt redaktionen. Den 5. juni fejrede vi Danmarks Riges Grundlov. Grundloven er det vigtigste dokument i det danske demokrati. I Grundloven har danskerne fastlagt de vigtigste og mest grundlæggende rettigheder, friheder og spillereglerne i vores.
 3. Posts about demokrati written by Birgit Bak. Birgits Baks Blandede Bolcher. Biodiversitet, natur, miljø, rene fødevarer og livet. Videre til indhold. Forside; Tag-arkiv: demokrati. Hvornår begynder valg at handle om fremtiden? Udgivet den august 11, 2013 af Birgit Bak. Altså den fremtid, som kommer for vores efterkommere.. Hvornår begynder politikerne at interesseresig for lidt mere e
 4. Demokrati och Media Ukraina och Vitryssland - Fiender av det fria ordet? Type Student Paper Publ. year 2007 Author/s Gellin, Sofie; Lindvall, Joakim Department/s Department of Political Science In LUP since 2008-01-0
 5. Om Demokrati - globale og nationale udfordringer; Tips til læsning på skærm; Materialet som eBog; Mine noter; Forside; Demokrati - globale og nationale udfordringer Signe Blaabjerg Christoffersen og Ditte Maria Brasso Sørensen. Log ind eller køb adgang for at læse denne iBog®. Log ind Hvis du allerede har adgang til denne iBog®, skal du logge ind for at se indholdet. Køb adgang.

Demokrati - eStudie

I denne oppgaven skal du jobbe med å sammenlikne dagens moderne demokrati opp mot antikkens demokrati. Ordet kommer av de greske ordene demo og kratein som betyr folk og å styre. Det athenske demokratiet er det første kjente eksempelet på et direkte folkestyre vi kjenner til. The work can not be used commercially. Til tross for mange justeringer og flere oligarkiske kuppforsøk overlevde. Coronakrisen har tydeliggjort, at regeringen kan agere særdeles magtfuldkomment i Danmark. Hvis vi kerer os om vores demokrati, bør vi styrke offentlighedens og Folketingets kontrol med regeringsmagten. Statsministeren tog ordet - og så gik debatten i fisk Statsministeren tog ordet - og så gik. Aarhus har fået en ny form for demokrati. 24 borgere har i en borgersamling diskuteret sig til enighed om, hvordan trafikken i Aarhus kan mindske sit CO2-aftryk. Bæredygtighedsudvalget har fået ni anbefalinger overleveret - og er imponeret. Byens første borgersamling har diskuteret grønnere transport. Det er der kommet ni forslag og en rapport ud af. Den blev forelagt. eMagz: suomenkielisiä aikakaus- ja iltapäivälehtiä / inhemska tidskrifter och kvällstidningar / Finnish magazines and trade journals Flipster: ulkomaisia aikakauslehtiä / utländska tidskrifter / popular magazines in English Flipster: ulkomaisia aikakauslehtiä / utländska tidskrifter / popular magazines in Englis

Eksempler på bruk av demokrati i setninger DinOrdbo

 1. Taler vi i et veludviklet demokrati, i et velfærdssamfund, om et scenarie, hvor vi overvejer at indføre en form for apartheid, en opdeling af befolkningen i den vaccinerede race af mennesket og den ikke-vaccinerede race? Det vil jo i yderste konsekvens ændre vores styreform i Danmark. Hvis det sker, vil vi, hvordan vi end vender og drejer det, ikke længere leve i et demokrati, hvor alle.
 2. Irakisk demokrati? (for gammel til at besvare) jodem 2004-08-12 21:57:44 UTC. Permalink. Mens amerikanerne er ved at bane vejen for demokrati i Najaf, og flere millioner Irakere i samme anledning er på randen af, hvad medierne kalder et folkeligt oprør, arbejder Basras konstituerede guvernør på at løsrive flere af de sydlige provinser, fordi interimsstyret og Allawi ikke har modsat sig.
 3. Du kan læse din digitale post ved at logge ind på din digitale postkasse på borger.dk eller på e-boks.dk - alt efter hvad du foretrækker
 4. Vad tänker du på när du hör ordet demokrati? 2010-10-13, Agnesfrids Gymnasiu

Demokratins historia Historiska teman Historia SO-rumme

 1. Det skrivna berättandet är den främsta kanalen för överföring av kunskap, och den som inte kan ta del av det hamnar lätt utanfö
 2. istration Web Too
 3. Welcome to Uppsala University Sweden! Quality, knowledge and creativity since 1477. World-class research and first-rate education of global use to society, business, and culture. Uppsala University is one of northern Europe's most highly ranked universities
 4. Vad tänker du på när du hör ordet demokrati? Workshop på skoldaghemmet, Kirseberg, 24 november 201
 5. Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under. ska-da Siste orddelinger av dette språket. verkstadsteknisk blomklase intermezzo gitarrsynt motorrum demokrati byggsats insmugit Zhu rumsuppfattning Terje plånboksvänlig lsd Burma myrstigar benskydd cykelbana guldheden framsteg. Bindestrek . En bindestrek (-), på engelsk kalt hyphen, er et tegn som brukes til binde sammen ord og for å holde.
 6. Vad är demokrati? Informationsverige
 7. Definisjon Og Betydning Demokrat
Demokratin i antikens Aten | Podcast | Historia | SO-rummetVad innebär det att Sverige är en demokraturVad betyder parter - not: exempelmeningarna kommer iAntalet sjukbäddar i Sverige | Politik iFokusNytt förslag till språkrör / Just nu / Miljöpartiet
 • Katja Eckardt 3 Kryptowährungen.
 • Byzantinisches Reich Sprache.
 • Red and blue lined handwriting paper printable.
 • Steam Voice Chat kein ton.
 • Free bets football.
 • Josh Saviano.
 • Knüppel Verpackung.
 • Discord Status automatisch.
 • Copper alloys ltd.
 • Pele net worth.
 • Unity UMA clothing.
 • N26 kontaktformular.
 • VEN VET Calculator.
 • Sondertilgung Forum.
 • Česká pošta logo.
 • Verlasspferd für ängstlichen Reiter.
 • HIT Diagnostik Labor.
 • Würfel App.
 • ZOOM Coin price today.
 • Rize cybersecurity and data Privacy UCITS ETF.
 • GFKL Collections GmbH.
 • Cardano getting started.
 • Solactive artificial intelligence performance index.
 • Localbitcoins UK.
 • Tomter Ranagård Halmstad.
 • New Trader 101 PDF.
 • Reddit math formatting.
 • MetaStock tutorial.
 • I need you to bring me home.
 • Samsung TV Apps.
 • STRATO Linux Server.
 • Telefonnummer Tablet herausfinden.
 • Fintech SELECT Aktie.
 • Apple Pay Volksbank.
 • Novavax Impfstoff.
 • Btc Trophy.
 • Airplane emoji black.
 • Best fintech stocks.
 • Sigma receptor.
 • Pieter Bruegel der Ältere.
 • Slack users.